دانلود نرم افزار دستگاه ها

در این بخش نرم افزارها و درایورهای دستگاه های مختلف چاپ بنر و بقیه دستگاه ها قرار دارد :

————————————————————————–

نرم افزار دستگاه Main Top New

نکته بسیار مهم : برای سهولت دانلود فایل ها در چند بخش بارگذاری شده است .

ابتدا همه قسمت ها را دانلود کرده و سپس بعد از دانلود همه قسمت ها ، فایل اصلی را از حالت زیپ خارج کنید ، قسمت های بعدی فایل فشرده اگر همگی در یک مسیر ( پوشه ) قرار داشته باشند بطور اتوماتیک در یک پوشه واحد از حالت زیپ خارج می شوند.

پسورد فایل : www.novinstock.ir

دانلود قسمت اصلی

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

————————————————————————

نرم افزار دستگاه کاترپلاتر NT720

دانلود نرم افزار کاترپلاتر NT720

————————————————————————

نرم افزار دستگاه NovaJet Indoor 600-750

نکته بسیار مهم : برای سهولت دانلود فایل ها در چند بخش بارگذاری شده است .

ابتدا همه قسمت ها را دانلود کرده و سپس بعد از دانلود همه قسمت ها ، فایل اصلی را از حالت زیپ خارج کنید ، قسمت های بعدی فایل فشرده اگر همگی در یک مسیر ( پوشه ) قرار داشته باشند بطور اتوماتیک در یک پوشه واحد از حالت زیپ خارج می شوند.

پسورد فایل : www.novinstock.ir

دانلود قسمت اصلی

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

——————————————————————————————

دانلود مین تاپ دستگاه ALVIN

نکته بسیار مهم : برای سهولت دانلود فایل ها در چند بخش بارگذاری شده است .

ابتدا همه قسمت ها را دانلود کرده و سپس بعد از دانلود همه قسمت ها ، فایل اصلی را از حالت زیپ خارج کنید ، قسمت های بعدی فایل فشرده اگر همگی در یک مسیر ( پوشه ) قرار داشته باشند بطور اتوماتیک در یک پوشه واحد از حالت زیپ خارج می شوند.

پسورد فایل : www.novinstock.ir

دانلود قسمت اصلی

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

————————————————————

دانلود نرم افزار مین تاپ دستگاه AlVIN 42H

نکته بسیار مهم : برای سهولت دانلود فایل ها در چند بخش بارگذاری شده است .

ابتدا همه قسمت ها را دانلود کرده و سپس بعد از دانلود همه قسمت ها ، فایل اصلی را از حالت زیپ خارج کنید ، قسمت های بعدی فایل فشرده اگر همگی در یک مسیر ( پوشه ) قرار داشته باشند بطور اتوماتیک در یک پوشه واحد از حالت زیپ خارج می شوند.

پسورد فایل : www.novinstock.ir

دانلود قسمت اصلی

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

———————–