دستگاه لمینیتور سرد و گرم دوطرفه

۱۶۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کاتر پلاتر مدل NT720

۸۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه برش کاغذ برقی مدل 4605

۱۱۵۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر اکو سالونت DX5-DX7

۵۵۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ فلکس و بنر کونیکا 1024

۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر کونیکا باکس 512

۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر و فلکس کونیکا 512 مدل RX

۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان