دستگاه لیزر

دستگاه لیزر به دو دسته اصلی تقسیم می شود : دستگاه لیزر فلزات – دستگاه لیزر غیر فلزات

دستگاه لیزر فلزات

دستگاه لیزر فلزات برای برش فلزات استفاده می شود و برای حکاکی روی فلزات بایستی از دستگاه فایبر فلزات استفاده گردد .

دستگاه لیزر غیر فلزات

دستگاه لیزر غیر فلزات قابلیت برش و حکاکی موادی غیرفلزی مانند چوب ، چرم ، پارچه ، فلکسی ، ام دی اف و کلا مواد غیرفلزی را دارد ، همچنین دستگاه لیزر غیر فلزات بر روی موادی مانند شیشه ، آینه و سنگ فقط قابلیت حکاکی دارد و قابلیت برش را بر روی این مواد ندارد .

در مورد حکاکی روی غیر فلزات بسته به میزان عمقی که نیاز دارید عملیات حکاکی انجام شود ، توانی که به تیوب می دهید را مشخص می کنید. اشعه بعد از خروج از نوک لنز تیوب ، به آینه اول و سپس آینه دوم و سپس آینه سوم برخورد می کند تا در آخر به لنز سر نازل هدایت گردد و در نهایت باعث حک یا برش قطعه شود.

6121 بازدید