دستگاه چاپ بنر کونیکا باکس 512

۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان

K803 – دستگاه کونیکا 512 بدنه باکس

۵۵۰۰۰۰۰۰ تومان

K802 – دستگاه کونیکا 512 استوک

۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان

K801 – دستگاه کونیکا 512 بدنه باکس

تماس بگیرید

P900 – پلاتر رنگی استوک

۹۸۰۰۰۰۰ تومان

Z600 – دستگاه زار کارکرده 128

تماس بگیرید