دستگاه استوک 1024

۲۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان

کونیکا 512 آی استوک

۲۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا 512 بدنه لگ

۱۴۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه 512 آی

۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه حروفساز یک طرف تیغ

۶۵۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا ۵۱۲ ویت کالر

تماس بگیرید

هد زار به همراه پلیت

۹۰۰۰۰۰۰ تومان

مین برد زار ۱۲۸ استوک

تماس بگیرید

دستگاه کونیکا ۵۱۲ بدنه NTjet

۸۵۰۰۰۰۰۰ تومان

کونیکا ۵۱۲ بدنه leg استوک

۶۵۰۰۰۰۰۰ تومان