کونیکا ۱۰۲۴ بدنه فول باکس

۱۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه CNC سایز 130 در 250 استوک

۱۸۵۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا 512

۲۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا 512 با هد کونیکا

۲۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر کونیکا 512

۲۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه 512 سوپر باکس استوک

تماس بگیرید

لیزر 1318 استوک با تیوپ آکبند

۱۴۵۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا 512 عرض 5متری

۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان

هد کونیکا 512 استوک

۱۲۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه استوک 1024

۲۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان