دستگاه استوک 1024

۲۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان

کونیکا 512 آی استوک

۲۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا 512 بدنه لگ

۱۴۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه 512 آی

۲۹۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا ۵۱۲ ویت کالر

تماس بگیرید

دستگاه کونیکا ۵۱۲ بدنه NTjet

۸۵۰۰۰۰۰۰ تومان

کونیکا ۵۱۲ بدنه leg استوک

۶۵۰۰۰۰۰۰ تومان

کونیکا سوپر باکس صنعتی

۸۵۰۰۰۰۰۰ تومان

کونیکا 512 بدنه پلاس استوک

تماس بگیرید

دستگاه لمینیتور سرد و گرم دوطرفه

۱۶۰۰۰۰۰۰ تومان