دستگاه حروفساز یک طرف تیغ

۶۵۰۰۰۰۰۰ تومان

حروفساز دو طرف تیغ کارکرده

۳۵۰۰۰۰۰۰ تومان

H302 – دستگاه حروفساز کارکرده دو طرف تیغ

تماس بگیرید

H301 – دستگاه نقطه جوش استیل

تماس بگیرید

H300 – دستگاه حروف ساز چنلیوم کارکرده

تماس بگیرید