دستگاه اکوسالونت 2 متری

۷۴۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه اکوسالونت – سابلیمیشن

۵۵۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا ۵۱۲ بدنه ۱۳۰۰ pl

تماس بگیرید

دستگاه اکوسالونت استوک

تماس بگیرید

دستگاه کونیکا ۵۱۲ بدنه leg استوک

تماس بگیرید

دستگاه چاپ بنر اکو سالونت DX5-DX7

۵۵۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ فلکس و بنر کونیکا 1024

۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر کونیکا باکس 512

۷۵۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه چاپ بنر و فلکس کونیکا 512 مدل RX

۴۵۰۰۰۰۰۰ تومان

دستگاه کونیکا ۵۱۲ آی آکبند

۱۷۰۰۰۰۰۰۰ تومان